تقدیم به بهاییان روشنفکر و بدون تعصب

چگونه در یک هفته پیغمبر شویم

  

فهرست:

مقدمات(حتما باید بخوانید)

روز اول: تهیه مقدمات پیغمبر شدن:

مبحث اول: کمی مطالعه در رفتار و آثار  پیغمبران آسمانی

مبحث دوم: انتخاب محلی که برای ادعای پیغمبری مناسبتر است

مبحث سوم: انتخاب زبان اصلی دینی که میخواهید بیاورید

مبحث چهارم: انتخاب حواریون و تیم اصلی همراهتان

روز دوم: تهیه کتاب آسمانی:

مبحث اول: یک دوره فشرده زبان و تشکیل گروه مصحح

مبحث دوم: انتخاب موضوعات جدید و عوام پسند

مبحث سوم: نگارش و تصحیح کتاب آسمانی

روز سوم: فراهم کردن زمینه های ظهور:

مبحث اول: تقدس و مصونیت از اشتباه

مبحث دوم: فراهم کردن نیرو و صحنه های مربوط تاریخی

مبحث سوم: تاکید بر برتر بودن دین جدید

مبحث چهارم: تفسیر آنچه توسط پیغمبران قبلی وعده داده شده در کتاب مجزا

روز چهارم: همراه کردن علما و بزرگان زمان:

مبحث اول: زمینه سازی در بین بزرگان قدرتمند و ثروتمند زمان خودتان

مبحث دوم: تبلیغات گسترده بر اینکه در همه جا از شما حمایت شده

مبحث سوم: نفوذ نیروهای خودی در بین نیروهای بزرگان و علمای زمان

مبحث چهارم: عضو گیری گسترده از اطرافیان علمای زمان

مبحث پنجم: گرفتن قول مساعد از علما و متنفذین در حمایت از پیغمبر جدید

روز پنجم: اعلان پیغمبری در مکانی خصوصی:

مبحث اول: انتخاب شهر و مکانی خصوصی و دعوت از نزدیکان و مؤمنین

مبحث دوم: ترتیب دادن یک مهمانی بی نظیر

مبحث سوم: حضور در محل مخصوص و آغاز علنی وحی

مبحث چهارم: نزول اولین سوره الهی توسط ملکه مقرب الهی

روز ششم: اعلان احکام دین جدید و نسخ ادیان ما قبل

مبحث اول: آیات و احکام  ابتدایی کتاب آسمانی

مبحث دوم: احکام تکمیلی دین جدید

مبحث سوم: نسخ علنی احکام ادیان قبلی

مبحث چهارم: اعلان تجلی خداوند در پیغمبرش

مبحث پنجم: حکم به از بین بردن کتب قبلی و مخالفین

مبحث ششم: وعده صلح جهانی و حکومت جهانی بر پایه دین خودتان

مبحث هفتم: مظلوم نمایی گسترده در جهان

روز هفتم: نه مرحله در اعلان ظهور دین جدید به عالمیان:

مبحث اول: بدست گیری امکانات تبلیغ

مبحث دوم: انتخاب جدیدترین شعارهای عوام پسند

مبحث سوم: اعزام بزرگترین تیم مبلغین به اطراف و اکناف جهان

مبحث چهارم: ترجمه و چاپ گسترده کتاب آسمانی و کتب ضمیمه به زبانهای مختلف

مبحث پنجم: آغاز ساخت بناهای مقدس برای شروع حکومت الله در زمین

مبحث ششم: کم نیاورید. شما میتوانید

مبحث هفتم: تغییر قبله نماز و حفظ متون آن

مبحث هشتم: تساهل و تسامح تمام در احکام

مبحث نهم: تقاضای تشکیل حکومت جهانی

روز هشتم: نه عقوبت که یک پیغمبر باید بپذیرد:

مبحث اول: از همان اول یکدل شود که لا اله الا انا المسجون الفرید

مبحث دوم: احتمالا مدتی زندانی و شکنجه خواهید شد

مبحث سوم: سیاستمداران دشمنان شما خواهند بود

مبحث چهارم: ضربه نهایی را از علمای ادیان موجود میخورید

مبحث پنجم: مردم عوام متوجه اشتباهات و تناقضات شما خواهند شد

مبحث ششم: طرفدارانتان مهجور و منقرض خواهند شد

مبحث هفتم: نامتان به گورستان دروغگویان تاریخ میپیوندد

مبحث هشتم: الگویی برای مدعیان پیغمبری بعد از خود میشوید

مبحث نهم: ابتدای مشکل شما در هنگام مرگ ظاهر میشود

روز نهم: نه توصیه از مؤلف به پیغمبران و خدایان نو رسیده:

مبحث اول: چند سال قبل از خودتان یکنفر به ظهورتان وعده بدهد

مبحث دوم: تاریخ را دقیق بخوانید و دقیق عمل کنید

مبحث سوم: یک گروه متخصص و زباندان کتب و نوشته هایتان را تصحیح کنند

مبحث چهارم: از خودتان مشخصات کلی بدهید ولی نسخ احکام جزیی باشد

مبحث پنجم: مراحل سلوکتان را مخفی کنید تا به آخرین حد برسید

مبحث ششم: حمایت دول سرمایه دار و قدرتمند را از دست ندهید

مبحث هفتم:  با خورشید فاش نجنگید و مناظره را بر امتتان حرام کنید

مبحث هشتم: نسبت به پیغمبران قبلی مستقلترین باشید

مبحث نهم: جلوی اعلان ظهور غیر را در دوران خودتان بگیرید

 

 

مقدمه: (این قسمت را حتما بخوانید)

این جزوه داستان زندگی یک انسان به ظاهر متفکر در یک هفته از عمرش میباشد که در مدت این هفته پر ماجرا توانسته است خلق عوام را به دین خویش متقاعد و پس از ادعای پیغمبری و بعد خدایی حتی عوام را به قبول خداسازی خویش واداشته است. هدف از نقل این ماجرا صرفا نشان دادن سادگی ساختن یک دین جدید و پیغمبر جدید و کتاب جدید و حتی خدای جدید برای مردم ساده لوحی است که بدنبال هر صدای هلیکوپتری که از آسمان میشنوند به خیابان میریزند و با دست به آن اشاره میکنند و با صدای هر تصادف ماشین یا جنجال کوچک خیابانی فورا دور آن جمع میشوند تا ببینند چه خبر است در حالیکه صدها بار هلیکوپتر را دیده اند و هزاران تصادف دیگر را هم مشاهده کرده اند و میدانند خبر خاصی آنجا نیست ولی باز هم به سوی آن میدوند انگار که تا کنون از این چیزها ندیده و نشنیده اند. شما هم میتوانید با خواندن این جزوه کوچک و به کار بستن دقیق آن به اینهمه مقامات نائل آیید. مستدعی است بعد از طی همه مراحل مذکور این بنده حقیر را نیز از برکات الهیت خویش یا لا اقل وزارت اعظمی دربار آن خدایان محروم نگردانید.  البته یک نکته هم مهم است و آن اینکه روش تجربه شده زیر در ایران توصیه میشود و بیشتر هم سعی کنید اینکار را در شیراز انجام دهید چون بارها این روش در شیراز جواب خود را پس داده است و لااقل تا دهها سال میتوانید در بین مردم عوام به این سیستم پر و بال بدهید و حتی از آنها بخواهید بعد از مرگتان هم برای شما خرج کنند و کاخ بسازند چون به قول شاعر تا احمق در جهان است مفلس در امان است.

 شاید این پرسش برای خوانندگان عزیز پیش بیاید که چرا این مؤلف که لالایی بلد است خودش خوابش نمیبرد و یک دین جدید نمیآورد؟ اولا که این بنده سراپا تقصیر اعتماد به نفس لازم برای رسیدن به آن درگاه را صرفا و صرفا به دلیل ضعف جسمی در خود نمیبینم و میترسم که هنوز به روز سوم نرسیده و مراتب خدایی یا لا اقل پیغمبری را طی نکرده اجل مهلت ندهد که خود میدانید تا به آن مرتبه نرسیم نمیتوانیم اجل را از شغل سابق معزول و احدی از رفقا بجای ایشان مبعوث نماییم که هوای حقیر را داشته و حکم مرگ را منتفی نماید. ثانیا که این نسخه هفت روزه درمان دردی است که در نود و نه درصد مردمان مشاهده شده و وظیفه ما را در کتابت این داروی مؤثر ایجاب نموده و لیکن خود این حقیر به هر دردی مبتلاست بجز این یک. در عین حال حرفی هست که بگذارید در گوشتان گفته باشم آنهم از آنجهت که گفته شده باشد و از بازگو کردنش به احد الناسی دریغ نمایید که سری است از اسرار الهی و آن اینکه اگر روزی به این دارو احتیاج شد همین چند صفحه جزوه ای که در پایین میبینید را بعنوان کتاب خود و همین جسم نحیف را بعنوان خدای عالمیان معرفی نمایم و ببینید که این جماعت متفکرین چگونه هنوز حرفش را نزده ام از اطراف و اکناف جهان در سایت اینترنتی این حقیر پیغام یاری گذاشته که یا ایها الله اننا ناصرونک و انک لمن المنتصرین من عندنا و عند آبائنا و اولادنا و افرادنا و من نصرک فقد نصرنا و من نصرنا فقد نصرک و نحن منصورونک و انت منتصرنا و نرید ان ننصرک نصرا نصیرا منصورا نصرا نصرتا ناصرین لک من عندک نصر نصیر نصره ..... و الی ما شاءالله از این آیات الهی که حتما در کتاب آسمانی خود از آنها استفاده خواهم کرد. ثالثا که از کجا مطمئنید که این حقیر تا کنون به تهیه مقدمات این ظهور عظیم نپرداخته و بدلیل کثرت متقاضیان و رقابت شدید در پی زمینه سازی بیش از هفت روز نبوده است؟ بهر حال هفت روز حد اقل زمان لازم است و هر چه مقدمات آن طولانیتر باشد دامنه و تبعات این ظهور پر بارتر خواهد بود.

برای آخرین بار من با یقینی قاطع و ضمیری سرشار از امید به شما عزیزان داوطلب پیغمبری وعده میدهم که به یقین روش مورد بحث جواب خواهد داد و شما نیز اگر اراده کنید تا نه روز دیگر  پیغمبر بعدی مردم خواهید بود.

 

 

بالای صفحه

روز اول: تهیه مقدمات پیغمبر شدن:

 

مبحث اول: کمی مطالعه در پیغمبران آسمانی قبلی:

پیغمبران آسمانی که آسمانی بودن آنها مورد تواتر مردمان بوده و هست شامل یهودیت و مسیحیت و اسلام هستند که هر یک نیز به نوبه خود نقشی در گسترش این سه دین در بین حدود چهار و نیم میلیارد نفر از جمعیت شش میلیاردی دنیا داشته اند. البته ادیان پر طرفداری آسیای شرقی به مرکزیت دین بودا نیز در سطح جمعیتی وسیعی گسترش داشته و دارند لیکن هیچیک از این ادیان ادعای آسمانی بودن ندارند بلکه بوداییان حضرت بودا را فردی میدانند که خود با استفاده از ریاضتها و سختی کشیدنهایش توانسته به قدرتهای روحی زیادی نائل شود و هیچ ادعای از طرف خدا بودن هم نداشت و در نهایت هم مثل تمام ادیان زمینی خودش به مرحله الهیت نائل شد.

این نکته که همه ادیان آسمانی از همان اول یک ادعای واحد داشتند و پیغمبرانشان از لحظه اول تا لحظه مرگ در یک مرتبه قرار داشتند بسیار حائز اهمیت است چون اگر بخواهیم پیغمبر خوب و مورد قبول عامه باشیم باید تا حد امکان به  پیغمبران قبلی شباهت داشته باشیم. هیچ پیغمبرآسمانی اظهار رسیدن به مرتبه خدایی نکرد و هر چه در مراحل سیر و سلوک پیشی گرفت به درجه بندگی آنها افزوده شد. اما اگر شما قرار است به درجه الوهیت برسید میتوانید قید این یک نکته را بزنید و در اینصورت از همان اول این مطلب را یاد آور شوید که یا ایها الناس انی قرار است لکم پیغمبر و بعدها انی ان شا الله لکم اله و... . اما اگر به توصیه من عمل کردید و قید خدا شدن را زدید یادتان باشد که اگر قرار است مسیح موعود یهودیان باشید از همان اول تا آخر به این کلمه پا فشاری کنید و این ادعا را عوض نکنید. اگر هم بخواهید احمد موعود مسیحیان باشید باید از اول تا آخر به این مورد اصرار داشته باشید. اگر هم به نصیحت بنده عمل کردید و خواستید امام زمان یا امام دوازدهم موعود شیعیان باشید که بازار آن بسیار گرم است و در پی آن میتوانید خود را یک ظهور کلی موعودهای تمام ادیان هم بنامید که دیگر امری است پسندیده و باید با دقت تمام به توصیه های این جزوه عمل نمایید تا رستگار شوید. (اینکه اصرار دارم شما امام زمان شدن را انتخاب کنید به همان دلیل است که اصرار دارم کشور ایران و شهر شیراز را برای این مسؤولیت بزرگ انتخاب نمایید)

در مورد کتب پیغمبران قبلی هم احتیاج به وقت زیادی ندارید و فقط کافی است یک مطالعه چند ساعته بر کتابهای آسمانی از عهدین تا قرآن بیاندازید تا با لحن کلام آنها آشنا شوید و بدانید که کتاب دین شما هم باید در چند صفحه و چند موضوع اصلی مطلب داشته باشد.

نکته آخر اینکه رفتارتان باید الگوی جهانیان باشد. مؤدب حرف بزنید و با آرامش راه بروید و دائم جملات ادیبانه و پیغمبر گونه ای از قبیل: در ارض من به خشوع مشی نمایید؛ بر عرش من کفر نعمت من میکنید؛ مرا با بزرگ شمردن آیاتم یاری کنید؛ و از این قبیل جملات استفاده افراطی نمایید و هنگام نام بردن از پیغمبران آسمانی یاد شده از لفظ برادرم عیسی؛ پدرم موسی و رسول عزیزم محمد شدیدا استفاده نمایید که همه این

/ 2 نظر / 35 بازدید
عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم سلام، واقعه ی کربلا گذشت ... دیروز در کربلا یزیدیان سر حسین (ع) را به نیزه کردند و امروز نیز همان یزید منشان تیشه بر اسلام ناب میزند و افسوس که بر این ستمگران خیال نابودی اسلام ناب هنوز پابرجاست ... و امروز عاشورا افتتاح شد . www.ashoora.ir عاشورا فقط از عاشورا نمی گوید ! عاشورا از تفکر ناب عاشورا و عاشوراییان می گوید و می نگارد... از عشق ، ایثار ، سکوت ؛ از نگاه های بی انتها ... و از شهادت ... مفتخریم که در این راه در تمامی حوزه های مرتبط دینی و فرهنگی نیازهای شما را تامین کنیم . خواهشمندیم با عضویت در عاشورا و با بیان نظرات ارزشمندتان ما را در پیشبرد و گسترش فرهنگ عاشورا یاری نمایید . سیستم بی نظیر کاربری اعضا ، بانک جامع مقالات ، بانک کم نظیر و جامع صوتی و مجموعه تصاویر متنوع ، تنها بخشی از خدمات ماست. و در انتها ، خواهشمندیم ما را به لیست دوستانتان اضافه کنید. کربلا ادامه خواهد داشت ... به امید حضورتان پایگاه جامع عاشورا www.ashoora.ir

غریب دوست

آیا به دنبال راه حلی ساده و عملی برای افزایش آمار وبلاگ یا وبسایت خود هستید؟ آیا به دنبال راه حلی ساده و عملی برای افزایش فروش محصولات خود دارید ؟ آیا از گران بودن قیمت تبلیغات یا فرستادن ایمیل تبلیغاتی خسته شده اید؟ در این مجموعه آموزشی به طرز کاملا عملی به شما یاد میدهیم : 1- چگونه پیج رنکمان را در گوگل بسیار سریع به 10 برسانیم . 2- چگونه بدون ارسال هیچ مطلبی در وبلاگ یا سایتمان روزانه بالغ بر 10000 بازدید کننده داشته باشیم. 3- چگونه بینندگان سایتمان را مجبور بدیدن تبلیغات خودمان و خرید محصولاتمان بکنیم و انگیزه آنها را بتحریک در بیاوریم. 4- چگونه بدون داشتن هیچ لیست ایمیلی شخصی افراد !!! سرور اصلی یاهو را مجبور به ارسال ایمیل تبلیغاتی INBOX ی كنیم 5- چگونه ده ها میلیون ایمیل را مطعلق به ایرانیان را جمع آوری کنیم و آنها را مجبور به دادن ایمیلشان بما بکنیم. بجای اینکه هزاران و میلیونها تومان برای تبلیغ سایت یا محصول خود به سایتهای پر بازدید بپردازی فقط مبلغ بسیار ناچیزی برای خرید این بسته آموزشی صرف کرده و جلوی ضرر و زیان را بگیرید. >>>> http://cdmc.mihanblog.com/post/534 <<&lt